La quota de soci pel curs 2011-2012 és de 36 euros per família a pagar mitjançant transferència bancària al número de compte de la Caixa de Pensions: 2100-4526-37-2200030644 (codi 0126362).

POSAR EL NOM DEL NEN/NENA i EL CURS EN EL CONCEPTE DE LA TRANSFERÈNCIA.

No cal que ens envieu el formulari d’inscripció excepte si heu canviat dades. Us agrairíem un correu a ampavapor@gmail.com confirmant-nos el vostre interès de continuar sent socis.

Veure el formulari d’inscripció actualitzat avui.