L’empresa Mediterránea de Catering, mitjançant concurs públic, és l’encarregada de gestionar actualment el servei de menjador de totes les escoles públiques de la ciutat. El centre disposa de l’equipament de cuina pròpia on s’elabora el menjar diàriament i els alumnes dinen en dos torns.

INFORMACIÓ DE SERVEI

Coordinadora del servei al centre:

Anna Cadafalch

Telèfon: 610 61 52 52

Adreça electrònica: col.elvapor@mediterranea-group.com

Oficina atenció a famílies:

Telèfon: 672 40 18 53 / 697 57 07 39

Adreça electrònica: oficinaterrassa@mediterranea-group.com

Adreça postal: Raval de Montserrat, 22 entresol A

Horari del servei:

De 12:30h a 15:00h

Preus:

6,33€ fixe i 6,96€ esporàdic.

Les famílies que necessiten fer ús d’aquest servei hauran d’omplir el formulari corresponent, tant si són fixes com esporàdics. S’ha d’omplir, signar i enviar per correu electrònic a la següent adreça: oficinaterrassa@mediterranea-group.com.

>> Per saber-ne més entra aquí: Funcionament pagaments i normativa

Teniu a la vostra disposició el full de queixes/suggeriments/demanda d’informació per fer-lo arribar a l’escola o a qualsevol membre de la comissió. 
Clica aquí
El centre posa a la vostra disposició el “Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte de gestió del servei escolar de menjador als centres docents públics d’educació infantil i primària de Terrassa”