L’empresa Serhs Food, mitjançant concurs públic, és l’encarregada de gestionar el servei de menjador de totes les escoles públiques de la localitat.

El centre disposa de l’equipament de cuina pròpia on s’elabora el menjar diàriament i els alumnes dinen en dos torns.

Coordinadora del servei al centre: Anna Cadafalch Díaz. Telèfon 617949990
Horari del servei: 12:30h a 15:00h
Preus: 6,07€ fixe i  6,37€ esporàdic
La pàgina web de l’empresa és: www.serhseduca.com
Telèfon Serhs: 938544802 (pagaments i varis)

Les famílies que necessiten fer ús d’aquest servei, hauran d’omplir el formulari corresponent on-line a la pàgina web de l’empresa Serhs, tant si són fixes com esporàdics. Aquest és un requisit imprescindible i es podrà realitzar en qualsevol moment del curs. http://iara.serhsfoodeduca.com/padres/

Per fer ús d’aquest servei de forma esporàdica caldrà que adquiriu tiquets a través dels caixers automàtics del BBVA, a les oficines de la mateixa empresa (carrer Aurora, nº 5) o bé a través de l’App de l’empresa. En cas d’obtenir un tiquet, caldrà que el  dipositeu a la bústia del menjador abans de les 10.00h.
Amb l’horari d’intensiva els alumnes sortiran del servei de menjador a les 15:30, per la porta del C/ Torrent d’en Pere Parres. Si el vostre fill/a pot marxar sol o la persona que el recull no és l’habitual, haureu de portar l’autorització signada.

Teniu a la vostra disposició el full de queixes/suggeriments/demanda d’informació per fer-lo arribar a l’escola o a qualsevol membre de la comissió. 
Clica aquí
El centre posa a la vostra disposició el “Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte de gestió del servei escolar de menjador als centres docents públics d’educació infantil i primària de Terrassa”