Benvolgudes famílies,

Arran del preavís per contaminació atmosfèrica a l’àrea metropolitana de Barcelona activitat per la Generalitat, us demanem que feu servir el cotxe o la moto el mínim necessari, per protegir la salut de tothom, i especialment la dels nostres fills. Gràcies per la vostra col·laboració!

Més informació: EL PERIÓDICO

La comissió del Camí Escolar (camiescolar@ampaelvapor.cat)


Comunicat de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire, de la que formem part:

Reduir el cotxe, única política efectiva per combatre la contaminació

Activat preavís per contaminació a l’AMB de Barcelona

La Plataforma per la Qualitat de l’Aire exigeix a les administracions una campanya permanent sobre la gravetat real del problema de contaminació i la restricció de vehicles implementant les Zones Urbanes de Baixa Emissió.

Els nivells de contaminació afecten greument la salut dels habitants de les àrees metropolitanes de Barcelona i Madrid, és causa directament relacionada amb malalties respiratòries, cardiovasculars, danys neurològics, càncer i morts prematures. L’evidència científica és aclaparadora i contrasta amb la inacció de les administracions, fins i tot davant els expedients sancionadors oberts per la Comissió Europea per l’incompliment sistemàtic dels nivells legals, molt més laxos que els recomanats per l’Organització Mundial de la Salut.

La Plataforma per la Qualitat de l’Aire insisteix a recordar que el problema de la contaminació no és d’episodis, situacions extremes en funció dels nivells legals establerts per Europa i que segons la meteorologia es poden o no produir. El problema és la contaminació crònica de base, que diàriament respirem i afecta la salut de la ciutadania.

Per això demanen mesures permanents i estructurals, de canvi de l’actual model de mobilitat insostenible dominat pel cotxe. Qualsevol solució implica reduir el trànsit privat a la ciutat (especialment a Barcelona, la ciutat amb més densitat a Europa, amb 6000 vehicles/km2), invertint la jerarquia actual per prioritzat els modes de transport sostenibles, col·locant el vianant, la bicicleta i el transport públic en el centre de les polítiques de mobilitat. La política de restricció del trànsit que s’està aplicant de forma majoritària a les grans capitals europees i que la Plataforma reclama és la creació de Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida (ZUAP), de les 204 ciutats que ho estan implementant senyalen seguir el model de les 70 alemanyes que són les que estan donant el millor resultat. La ZUAP implica la restricció del trànsit a les ciutats amb etiquetatge de vehicles segons el potencial contaminador, planificant mesures per impulsar els modes sostenibles com la revisió del sistema tarifari de transport públic, parkins dissuasius, carrils bus interurbà, peatonalització, plans ambiciosos pel foment del vianant i potenciació de la xarxa de transport públic urbà i interurbà. La creació de les ZUAPs està recollida tant al Pla Estatal de Millora de la Qualitat de l’Aire com al Pla de la Generalitat i cap administració ha fet un pas ni tan sols l’aprovació de l’etiquetatge. La Plataforma s’ha reunit amb tots els grups municipals de Barcelona a excepció del PP que encara no els hi ha donat cita, per demanar la realització d’un estudi de prefactibilitat que és el primer pas per elaborar el pla d’implementació de la ZUAP a la ciutat de Barcelona, mesura que ha estat acollida favorablement per tots els partits.

La Plataforma vol denunciar la confusió creada de part de les administracions en fer creure que les ZUAPs són illes o superilles urbanes, mesura que té a veure amb la recuperació de l’espai públic i no amb la millora de la qualitat de l’aire per la seva escala d’incidència. Tanmateix vol denunciar l’anunci fet ahir pel lobby del motor ANFAC per pressionar més subvencions i avantatges fiscals per rescatar la indústria a costa dels contribuents, sota la vella consigna de què la solució implica renovar el parc de vehicles privats, que ha orientat les fallides polítiques de qualitat de l’aire dels últims anys. El fracàs d’aquesta aposta i l’escàndal destapat pel cas Volkswagen obliga segons la Plataforma a fer un gir radical que implica aturar els milions d’euros de planes PIVE, Movele, PIVES, MOVELES, PIMA AIRE, exempcions a l’impost de matriculació, bonificacions a l’impost de circulació al vehicle privat i reorientar les polítiques i ajudes a potenciar els plans de suport al vianant, la bicicleta i el transport públic.

Per últim reclama una campanya contundent i permanent (similar campanya antitabac) que impliqui als sectors de comunicació, sanitaris i educatius de les administracions per informar a la població de la gravetat del problema, les causes i les mesures efectives que implementaran per fer-hi front.