El delegat/da de classe és el pare/mare/tutor legal, soci de l’Ampa, que voluntàriament decideix presentar-se a principi de curs –en la reunió de grup– per a ser el representant dels pares i mares.

Es cerca una persona que tingui ganes d’adoptar aquest paper. Una persona que sigui visible. És a dir, que la resta de pares i mares de la classe la puguin trobar per l’escola ja sigui a l’entrada o a la sortida dels alumnes.

Les funcions que pensem pot assumir són:

 1. Comunicar, ésser interlocutor de temes d’aula: entre pares/mares i tutor/a; entre pares/mares; i entre pares/mares i Ampa 
 2. Facilitar l’acollida i integració a l’escola dels nous pares i mares de l’aula.
 3. Engrescar a la creació o participació de les comissions de l’Ampa (Festes, Extraescolars, Ampa activa…) 
 4. Dinamitzar les activitats relacionades amb el projecte d’aula fora de l’horari escolar.

Els canals de comunicació a emprar poden ser:

 • amb el tutor/a: presencial (entrades i sortides de l’escola), reunions… 
 • amb el grup de pares i mares: llista de distribució correu electrònic, presencial (entrades i sortides de l’escola)… 
 • amb l’Ampa: mitjançant el representant delegats de la Comissió de comunicació-informació, llista de distribució correu electrònic, reunions a l’inici de curs i final de curs… 

Els delegats i les Comissions de festes:
Aquí tenen l’objectiu clau de promoure la participació de mares i pares en l’organització de les diferents festes que s’organitzen a l’escola. És necessari repartir esforços entre com més millor.

A aquest fi, cada nivell educatiu s’encarrega d’una de les festes del calendari festiu escolar◊◊◊ per exemple:

 1. P3 i 3R: Festa de final de curs 
 2. P4: Castanyada 
 3. P5: Nadal (Cantada, Tió…) 
 4. 1R: Sant Jordi
 5. 2n: Carnestoltes 

Els delegats de classe fan la crida a la creació d’aquestes comissions i les posa en contacte amb la Comissió de festes de l’Ampa per a coordinar-se i tirar endavant cada event. A cada comissió concreta es convida a tothom qui s’hi vulgui afegir, pertanyi o no al nivell encarregat. Tot es basa en la voluntarietat, en les ganes de participar, de fer i ser escola!

◊◊◊:En funció de les festes establertes per a cada curs escolar es farà el repartiment. Amb el temps, així que l’escola va creixent, les comissions d’organització podran ser per cicles i no per nivells.

Comunicat en pdf (per imprimir)
Taula de contactes per als delegats