CURS SOBRE CONSELLS ESCOLARS

Dirigit a tothom que vulgui conèixer què és i com funciona el consell escolar de centre. 

 
CURS OBERT A LES AMPA, FAMÍLIES I EDUCADORS 
 
Dia:     Dimarts, 18 de novembre de 2014
Hora:   a les 19:00 h
Lloc:    OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ (OME) (Sant Isidre, 29) TERRASSA
AMPA