L’Ampa disposa d’espais de comunicaciò (bloc, àlbums Picassa, etc.) on es poden publicar imatges en les que apareguin alumnes.

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’Ampa de l’Escola El Vapor demana consentiment als pares/mares/tutors legals per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin els vostres fills/filles i hi siguin clarament identificables.

A tots aquells que encara no heu omplert l’autorització per a l’ús d’imatges, us recordem que no és obligatori però si recomanable. 
En breu començarem a treballar en el calendari anual on hi haurà una foto de cada nivell i si el vostre fill/a no està autoritzat no podrà participar-hi.

Autorització per a l’ús d’imatges versió en pdf per imprimir, emplenar i retornar a la bústia verda de l’ampa o a ampavapor@gmail.com.

Tota renúncia a la cessió d’aquests drets d’imatge s’ha de comunicar per escrit a la Junta permanent de l’Ampa.

Agraïm la vostra comprensió.

Una salutació ben cordial,

Junta permanent