Pel proper curs volem potenciar l’activitat de teatre. El teatre és un mitjà per expressar sentiments, per explicar històries, per connectar amb altres persones. El teatre és una activitat que potencia les capacitats comunicatives. És important i necessari ensenyar els nens i nenes a expressar-se, a comunicar-se, a vèncer les seves dificultats, a posar-se davant d’un públic per poder assolir tota la riquesa expressiva que aporta el teatre. Així doncs, el teatre constitueix una part molt important en l’educació de l’expressió corporal i oral dels infants. Els dóna eines per aprendre a expressar i comunicar els propis sentiments, autocriticar-se, enriquir els seus mitjans d’expressió i la seva espontaneïtat.

Els objectius generals de l’activitat de teatre son:

• Fomentar hàbits de conducta que potenciïn la socialització, tolerància i cooperació entre companys.

• Crear responsabilitat en la concreció i participació de l’activitat.

• Fomentar la confiança i la seguretat en els infants amb dificultats de relació

• Fomentar la integració, participació i relacions socials

L’activitat es sistematitzarà, de manera que al principi es farà una introducció al món del teatre per donar una base als alumnes, centrant-se en la realització d‘exercicis i jocs teatrals. Posteriorment es combinaran els exercicis realitzats amb la fase de preparació de l’obra que es farà a final de curs. La tercera part es centrarà exclusivament a preparar i muntar l’obra teatral escollida.

Aquest projecte s’acompanyarà d’un dossier de jocs i activitats relacionades amb el teatre i també d’una proposta de obra de teatre oberta a que els infants puguin participar en la seva elaboració dels guions i adaptable al grup d’edat. S’adaptaran les programacions a les edats evolutives segons els grups.

Esperem que us agradi aquest enfocament i que apunteu els vostres fills!