Ja comencem aquest dilluns 28 de setembre les activitats extraescolars. Per aquest motiu ja podeu realitzar el pagament del Curset de Natació, tant del CNT com del Qsport, si no ho heu fet encara.

Recordeu que heu de fer l’ingres durant el mes de setembre per transferència al compte de l’AMPA, indicant nom, curs,  activitat i si ets soci del CNT amb el número de soci:

 

LA CAIXA

 

IBAN: ES43 2100 4526 37 2200030644

 

 

Os recordem:

 

Qsport:

 

El curs començara el dia 01/10/2015 i finalitzarà el 27/05/2016  No hi haurà activitat durant les vacances de Nadal i S.Santa

 

Si durant el curset l’activitat coincideix amb algun dia de lliure disposició triat per l’escola, l’activitat es durà a terme perquè pel club és laborable.

 

Preu: 127,05 €    i Germans: 119,80 € cadascun dels germans, el descompte s’aplica a TOTS ELS GERMANS!!!!!

 

Baixes: El compromís és per tot el curs. Si després d’haver fet la inscripció no es comença l’activitat el primer dia, s’haurà d’avisar com a mínim amb una setmana d’antelació. En cas de baixa després del 31 d’octubre no es retornarà l’import pagat. Si la baixa és anterior es farà la devolució descomptant la part proporcional als dies que ha assistit a l’activitat.

 

CNT:

 

El curs començara el dia 03/10/2015 i finalitzarà el 28/05/2016  No hi haurà activitat durant les vacances de Nadal i S.Santa.

 

Si durant el curset l’activitat coincideix amb algun dia de lliure disposició triat per l’escola, l’activitat es durà a terme perquè pel club és laborable. El curset pot coincidir amb algun esdeveniment esportiu. Si és així aquest dia no es farà curset i es recuperarà a final de curs.

 

Preu: Infantil: 184,52 € no soci 155,25 soci

 

Primària: 177,35 € no soci 155,25 soci

 

Descomptes:  segon germà: 5% , 3er germà i successius: 10%. El Descompte s’aplicarà a partir del segon germà!!!

 

S’ha de fer arribar el número de soci per fer el descompte, sinó no es podrà aplicar.

 

Baixes: El compromís és per tot el curs. Una vegada realitzada la inscripció, durant els mesos d’octubre a gener, davant d’una baixa justificada (amb certificat mèdic), es penalitzarà amb un 10% del total de la inscripció a partir del moment en què es produeixi la baixa, i amb un 20% en aquelles baixes que es produeixin per voluntat pròpia. A partir del mes de gener no s’acceptarà cap baixa (no es retornarà cap import sigui quina sigui la causa).

AMPA

Extraescolar