Benvolgudes famílies,

Davant de les queixes rebudes en referència a l’aparcament de cotxes a sobre del carril reservat per a autobusos, taxis i bicicletes del passeig Vint-i-dos de Juliol, volem comunicar el següent.

Des de l’AMPA i la comissió del Camí Escolar volem facilitar un canvi d’hàbits de mobilitat que sigui beneficiosa per al conjunt de la comunitat escolar.

Som conscients que per a moltes famílies és complexa la planificació diària del transport dels nens/es a l’escola, i per això hem treballat i estem treballant per oferir alternatives. Iniciem aquest curs amb una campanya informativa i de sensibilització, per tal de que hi hagi una reflexió sobre aquest tema. Per això hem elaborat el Manual per a un accés segur i sostenible a l’escola.

És cert, que tant a la nostra escola com a altres escoles de Terrassa, la Policia Municipal no sempre pot actuar per impedir l’aparcament de cotxes en llocs prohibits, com ara el carril bus-taxi-bici o les voreres, durant les entrades i sortides de les escoles. Ens consta que no ho fan, perquè els agents disponibles que tenen, consideren que han de centrar els esforços en garantir la seguretat en determinats llocs, en el nostre cas el pas de vianants del carrer Giralt i Serrà.

Per tant, aquesta pràctica segueix sent contrària a la normativa de trànsit, i comporta, a més, els següents riscos i inconvenients:

  1. Crea situacions de risc per a les persones que pugen i baixen del vehicle estacionat en el carril-bus-taxi-bici, i més amb les presses del matí.
  2. Alenteix la velocitat comercial dels autobusos i provoca retards, creant un greuge per a les persones que confien en la mobilitat amb bus.
  3. Crea situacions de risc per als ciclistes que fan servir el carril-bus-taxi-bici, que cada cop són més. Alguns han de canviar de carril, altres queden molt a prop dels vehicles estacionats amb el risc que s’obri una porta i altres decideixen pujar a la vorera, cosa no permesa, amb els inconvenients que suposa per a les persones vianants.
  4. Hem rebut queixes dels veïns que accedeixen als seus aparcaments del carrer Torrent d’en Pere Parres, que de vegades tenen cotxes aparcats en l’accés al carrer.
  5. Augmenta la sensació d’estrès i perillositat a l’entrada de l’escola, i reforça el cercle viciós de la mobilitat: “Com que percebo que l’entorn de l’escola és perillós, no deixo que els meus fills vagin sols a l’escola i per això els acompanyo amb cotxe”.
  6. Augmenta la contaminació de l’aire que acaben respirant tots els nens i nenes de l’escola.

Des de l’AMPA, no es demana que es multi a ningú, això és únicament potestat municipal i més concretament de la Policia Municipal.

La tasca que volem dur a terme, s’emmarca en un canvi de paradigma que s’està duent a terme en molts àmbits, i per això estem coordinats amb l’equip directiu de l’escola, altres AMPAs de Terrassa, amb l’Ajuntament de Terrassa, amb la Policia Municipal, per fer possible aquest canvi de forma pausada, però decidida. D’altra banda, la reducció de la contaminació en els entorns escolars, és una mesura d’obligat compliment per als municipis de Catalunya de més de 100.000 habitants.

Després d’explicar-vos tot això, esperem que entengueu millor la raó que ens fa impulsar aquest projecte des de l’AMPA, i us demanem i agraïm que ens feu arribar el vostre punt de vista, ja que volem conèixer els problemes i dificultats concretes de les famílies per afrontar aquest canvi i trobar les millors solucions. Solucions que poden ser molt diverses, a més de les que proposem en el manual, i que tot just ara estem treballant-hi.

Us animem a reflexionar sobre aquesta qüestió i participar a les iniciatives que durem a terme en el projecte del Camí Escolar de la nostra escola.

 Salutacions,

 La comissió de Camí Escolar

camiescolar@ampaelvapor.cat

Què és el Camí Escolar?

El Camí Escolar és l’itinerari segur que poden seguir els nens i nenes en el seu trajecte d’anada i tornada al centre educatiu, possibilitant que l’arribin a recórrer de forma més autònoma.

D’aquesta manera es pretén retornar el dret dels nens a l’autonomia i es fomenta l’educació en valors ciutadans, de responsabilitat, mobilitat sostenible i mediambiental, afavorint que el carrer torni a convertir-se en un entorn segur i acollidor.

Cada camí escolar és diferent ja que les característiques de cada centre escolar són úniques. Aquestes variables han de ser estudiades amb deteniment a l’hora de dissenyar els camins escolars.

L’èxit del camí escolar depèn en gran mesura de la col·laboració entre pares, mares o tutors, personal del centre escolar, associacions de veïns i comerciants, administració local i els principals actors, els nens i les nenes.