Dia arbreEl dia 18 de Maig, A.N.D.A.Terrassa i els Voluntaris forestals de Terrassa amb la col·laboració del departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Terrassa organitzant la plantació de Can Candi.

Can Candi Gravera que després de ser reconstruïda ordenadament esta en procés de reforestació i restauració.

La plantació es farà amb alzines (Quercus ilex), Pins pinyers (Pinus pinea), y d’arbustives con aromàtiques i jaras.

Estan invitats a compartir amb nosaltres aquesta acció.

APUNTARSE en: aulaarboricultura@gmail.com

(COMUNICAR QUATITAT DE PERSONES GRANS I PETITS)