PresidentsAMPA

Missatge dels nous membres de la junta de l’AMPA ESCOLA EL VAPOR

 

Benvolguts,

 

Com ja sabeu l’actual junta directiva de l’AMPA escola el Vapor va anunciar a principis del curs actual que aquest seria el seu darrer any com a equip responsable de l’associació. Ens trobem, doncs, en un moment de transició en el que noves persones, nous pares i mares, han d’agafar les regnes i donar continuïtat a una associació que és del tot imprescindible per a completar el projecte educatiu dels nostres fills. 

 

A la darrera assemblea general, celebrada el passat dia 15 de maig al menjador de l’escola, es va tractar el tema de la no renovació de la junta directiva actual i es van proposar les persones que a partir d’ara se’n faran càrrec. Els membres de la junta directiva actual  ens acompanyaran fins el proper mes d’octubre que es celebri l’assemblea general per completar aquest procés. És remarcable l’esforç que fa la junta actual per acompanyar als nous membres en un moment com és el final de curs, en el que s’han de decidir qüestions importants que afectaran en el proper curs.

 

La nova junta ja compta amb persones voluntàries pels càrrecs de secretari, tresorer, vocals de les comissions d’extraescolars, festes, comunicació, menjador, camí escolar i hort urbà, així com també president. Ara bé, encara queda pendent que algun voluntari o voluntària es presenti pel càrrec de vicepresident, per tal de constituir definitivament aquesta junta. Així mateix, esperem que pares i mares s’animin a col·laborar en les diferents comissions, sobretot la d’extraescolars i la de festes, on es necessiten més persones.

 

A partir d’ara, els nous membres anirem agafant cada vegada més responsabilitats, i tot i que el proper curs volem que sigui de consolidació de la feina realitzada, també volem afegir nous aspectes que creiem que contribuiran a millorar aquest projecte conjunt anomenat AMPA. Un dels aspectes que introduirem ho notareu de seguida, ja que tenim la intenció de incrementar la comunicació amb els socis i publicar totes les actes i acords. Us anirem comunicant altres novetats a mida que es vagin produint.

 

Per ara, us presentem les persones que s’han presentat voluntàries  per formar part de la nova junta:

 

La Lydia Cazorla es presenta per dur a terme la vocalia de comunicació.

L’Haritz Ferrando s’afegeix com a vocal a la nova junta per constituir la  comissió del camí escolar.

La tresorera serà l’Eva de las Heras.

La Vanessa Santos entrarà  portant la vocalia d’extraescolars.

El Xavier Jané es proposa com a secretari.

El Josep Latorre com a president.

El Pere Corella continuarà com a membre de la junta i vocal de menjador.

La Maite Martínez es manté també com a membre de la junta i vocal de festes.

L’Alejandra Olvera es presenta com a vocal de la comissió de l’hort.

 

I recordeu que ens falta el vice, potser seràs tu?