Les dues entitats no volen bolets en cap centre educatiu de la ciutat.

L’Associació de Pares i Mares de l’Escola França i la d’El Vapor s’han posat d’acord aquesta setmana per fer front a la intenció de posar bolets en aquest dos centres educatius. Les dues AMPAS reclamen un millor planificació escolar i fer més escoles a la ciutat. Malgrat ser col·legis de dues línies es veuen forçats a acollir més estudiants per culpa d’una mala previsió de les autoritats educatives.

Escola França

Actualment, l’escola França té un bolet de 8 alumnes a cinquè de primària. Aquest petit grup ocupa la biblioteca del centre i hi ha la previsió que aquesta situació es mantingui el curs vinent per poder acollir a possibles més alumnes a causa de la matricula viva.

Pel proper curs 2011-2012 s’ha anunciat la creació d’una aula addicional complerta de P3, passant a tenir de dues a tres classes. Aquesta situació s’ha assumit des de la Direcció de l’Escola França amb molta diligència i, amb l’acord del Claustre de Mestres, s’està treballant per poder assegurar la integració d’aquest nou grup a tota la dinàmica educativa del centre fet que passa per ocupar la sala de psicomotricitat que fins aquest curs disposava l’escola.

Així doncs, l’Escola França haurà d’assumir el curs vinent 2011-2012 dos aules addicionals que comporta la no disponibilitat de dos espais destinats originalment a biblioteca i a sala de psicomotricitat. I en els cursos posteriors, la renuncia a un d’aquets espais: durant dos cursos més la sala de psicomotricitat i després sis més de la biblioteca (que corresponen els tres cursos de Parvulari i sis d’Educació Primària).

Escola El Vapor

Els alumnes de l’Escola El Vapor es troben des de fa quatre anys en barracons. Fa poc la Generalitat va anunciar que no tindria a temps les obres del nou edifici que havia de posar fi a aquesta situació de precarietat. A més de no tenir la nova escola acabada, ara l’Administració catalana vol augmentar el nombre de barracons per posar un altre bolet a P3.

Alternatives

Les dues entitats coincideixen a assenyalar que els bolets són el resultat d’una mala planificació escolar que s’arrossega des de fa massa anys i reclamen que a Terrassa es facin més escoles. En aquest sentit, consideren necessari que es faci l’escola coneguda com Annex 34, que evitaria l’existència de bolets tant al França com a El Vapor.

Les dues AMPAS no volen bolets ni a les seves escoles, ni a cap altre centre educatiu, sinó escoles dignes per a tots els alumnes i on el professorat pugui fer la seva tasca docent en bones condicions.

Nota: Aquest manifest va ser fet públic com a nota de premsa en data 15 d’abril de 2011.