Aquest curs escolar el Departament d’Educació ha implantat la setmana nova, que compren els dies del 7 al 11 de març del 2011.

Davant la impossibilitat d’oferir servei a la totalitat de nens, la junta de l’AMPA no organitzarà cap activitat en aquestes dates.

A la nostra pàgina web i al taulell de l’AMPA podreu trobar informació d’activitats per la setmana nova, propostes organitzades per Món Idiomes i l’esplai la Fàbrica. Totes elles realitzades fora de la nostra escola.

Per qualsevol dubte i/o problema poseu-vos en contacte amb l’AMPA mitjançant l’e-mail o la nostra bústia.