INFORMACIÓ GENERAL

L’import corresponent al pagament del curs de natació del Qsport o del CNT s’ha d’ingressar al compte  bancari de l’Ampa abans del dia 5 de novembre.
Compte bancari número 2100-4526-37-2200030644 codi 0129624.
El comprovant del pagament el podeu deixar a la bústia verda de l’Ampa.
És important indicar el nom del nen/a, el curs i el nom del centre (Qsport o CNT).


CURS NATACIÓ DEL CLUB NATACIÓ TERRASSA 

Preus

CURS
EDAT
PREU
Educació infantil
P 2, P 3 i P 5
133,0 -20 € paga i senyal= 113 euros
Educació primària
6-12 Anys
126,30 – 20 €= 106,30 euros
Descomptes
Els socis del CNT, Club Natació Terrassa, tindran un 10% de descompte. Per tenir consideració de soci, cal que els nens/es majors de tres anys estiguin inclosos al carnet familiar dels pares.
El 2n germà tindrà un 5% de descompte de l’import. A partir del 3r germà un 10% de descompte de l’import.

Baixes
  1. El compromís és per a tot el curs.
  2. Una vegada realitzada la inscripció (sigui quin sigui el període), durant els mesos d’octubre a gener, davant d’una baixa justificada (amb certificat mèdic), es penalitzarà amb un 10 % del total de la inscripció, a partir del moment en què es produeixi la baixa, i d’un 20% en aquelles baixes que es produeixin per voluntat pròpia, en concepte de despeses d’organització i d’ocupació de plaça.
  3. Al partir del mes de gener no s’acceptarà cap baixa.

CURS NATACIÓ QSPORT 

Preus

CURS
EDAT
PREU
Educació infantil i Primària
P 2, P 3 i P 5
6-12 anys
105,0 -20 € paga i senyal= 85 euros
Descomptes
Si es tracta de 2 germans o més el preu és de 99 euros per cada nen: 99-20 € = 79 €

Baixes
Després del 31 d’octubre la direcció no admetrà cap baixa que impliqui la devolució o el no pagament de l’import. Hi ha una setmana de prova, a partir d’aquí el nen que no s’adapti haurà d’abonar la part proporcional als dies que ha assistit a classe
A partir del 1 desembre la no assistència no eximeix del pagament complert del curs.

Comunicat en pdf: Extraescolar natació. Pagament i més informació, núm. 08, oct’12.


Comisió d’extraescolar