Finalment Qsport ens ha ampliat les places del curset de dijous i tothom que havia mostrat interès té plaça.

Comptem amb 10 places lliures pel curset del Qsport de dissabte. Qui estigui interessat en fer el canvi cal que enviï un missatge de correu electrònic sol·licitant canvi a l’Ampa. Única via, el correu electrònic. 

Comptem amb 20 places lliures pel curset del CNT (Club Natació Terrassa) de dissabte. Qui estigui interessat en fer el canvi cal que enviï un missatge de correu electrònic sol·licitant canvi a l’Ampa. Única via, el correu electrònic. 

Pagament:
El pagament del curset cal fer-lo mitjançant transferència bancària al número de compte de La Caixa 2100-4526-37-2200030644 amb el codi 0129612, indicant el nom del nen/a i l’activitat de piscina. 
Recordem el preu dels cursets segons emplaçament: 
  • Qsport 98€ i en cas de germans 92€ cadascun 
  • CNT 130,50€ per Educació infantil, i 123,45€ per Educació primària (amb un descompte d’un 5% pel 1r germà i d’un 10% pel 2n). 

Dates pagament curset: del dia 26 de setembre al dia 15 d’octubre. 

Data inici cursets:

  • Qsport dissabte: el dia 1 d’octubre.
  • Qsport dijous: el dia 6 d’octubre.
  • CNT dissabte: el dia 8 d’octubre. 

El primer dia de curset al CNT cal arribar 30 min abans a recepció on us faran l’acollida, accés als vestuaris, etc. 

L’accés per als cursets del Qsport es fa per la porta de garatge blava del c/Mare de Déu dels Àngels (entre Cervantes i Passeig 22 de juliol). 

Període de prova al Qsport: el primer mes, fins el dia 31 d’octubre, si el nen/a no s´adapta tornen els diners. Passada aquesta data només sota justificant mèdic. 

Grups al Qsport: les primeres 4 sessions fan proves per fer els grups segons nivell, no per edat. 

Tan aviat com tinguem detall de periode de prova i grups del CNT i altres informacions d’interès us ho farem saber.