Benvolgudes famílies,

El proper
dijous 17 de gener, se celebren les eleccions per a la renovació de dos
membres representants dels pares i mares al consell escolar del centre. Les votacions es podran realitzar al vestíbul de l’escola des de 2/4 de 9 fins les 17h.

Què és el Consell Escolar de centre?
El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre on s’hi decideixen diferents aspectes relacionats amb l’escola com són:
a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents
b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
d) Aprovar les normes d’organització, funcionament i modificacions corresponents. e) Aprovar la carta de compromís educatiu.

f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. g) …

Qui pot votar?
Pot votar tant el pare com la mare o tutor o tutora respectiu. La votació és personal, directa i secreta, i el vot no es pot delegar.

Quants candidats pot votar cada elector?
Tants com els que el consell escolar actual hagi previst per a formar part dels sector de pares, en aquest cas dos. La llista de candidats la trobareu penjada a l’accés principal i al d’infantil.
Podeu trobar tota la informació a: http://www.fapac.cat/webfm_send/2058
Des de l’AMPA volem animar-vos a participar en aquest procés i votar al candidat/s que creieu més adequat. També volem felicitar els sis candidats pel seu compromís a voler formar part d’aquest òrgan i ajudar així a la millora del funcionament de l’escola.

Atentament, 
la presidència