Serà a les hores d’entrada i sortida dels nens i, també al migdia.

Descomptes del 5 i 10%