Diumenge 30 Novembre de 2008
Tots i totes al Parc de la Ciu
tadella de Barcelona.

11h. Concentració davant del Parlament.

12h. Lectura del manifest i lliurament dels escrits i signatures dels centres, entitats i col·lectius.

Hi haura música i animació!!!

Demanem al Parlament de Catalunya que, abans de prendre cap decisió sobre el Projecte de llei d’educació de Catalunya i sobre el pressupost del Departament d’Educació per al 2009, tingui en consideració la situació general de l’educació al nostre país i conegui els problemes reals que pateix.

El nostre problema:

Ara fa 2 cursos vam iniciar el nostre projecte educatiu en mòduls prefabricats en uns altres terrenys que l’Ajuntament va cedir. Aquesta és una situació provisional que no la podrem sostenir gaire més temps perquè aviat no hi cabrem.

Aquest és el resultat d’una manca de planificació per part del Departament d’Educació que no ha estat capaç de preveure la construcció de les escoles necessàries per fer front l’actual creixement demogràfic.

Per tot això demanen que se’ns construeixi la nostra escola “Nou Vapor Cortès” per poder garantir que el projecte educatiu pugui continuar amb les garanties de qualitat que els nostres fills i filles mereixen

.

A més, demanem que es tinguin en compte les consideracions següents, que també subscrivim.

· Defensem un servei públic educatiu, laic, democràtic i participatiu i de qualitat, que garanteixi el caràcter públic i gratuït de l’educació, definit com un dret de ciutadania, i en el qual tots els centres que siguin finançats amb fons públics garanteixin condicions d’igualtat i d’equitat per atendre tot l’alumnat.

· L’educació de Catalunya no es pot permetre uns pressupostos regressius. El compromís establert al Pacte Nacional per a l’Educació d’arribar al 6% del PIB ha de ser recollit per la llei i assumit pel Parlament. Per garantir la cohesió social i el desenvolupament econòmic, l’educació ha de ser una prioritat i s’ha d’avançar en la seva gratuïtat i en la seva millora.

· La Llei d’educació de Catalunya ha de trencar la dualització del sistema educatiu i evitar la segregació de l’alumnat.

· L’educació pública s’ha de fonamentar en els valors democràtics, de respecte, de solidaritat i de lliure pensament, en la qual totes les opcions religioses i ideològiques es puguin expressar de forma lliure i responsable.

NO HI FALTEU!!!