-Les activitats extraescolars finalitzen el mes de maig
-Hi ha activitats preparades per les dos setmanes de jornada intensiva Manetes, Piscina i Casalets.
-Hi ha la primera setmana de juny que queda sense activitats extraescolars perquè algunes fan actiivitats de fi de curs

Veure el comunicat en pdf

Vocalia d’Extra-escolars