Terrassa, 20/11/2014

El dimarts 18 de novembre va tenir lloc la primera reunió de les associacions de pares i mares (Ampas) per impulsar un projecte de Camí Escolar d’àmbi de ciutat. La reunió va tenir lloc a la biblioteca de l’escola El Vapor, i van assistir representants de les Ampas de les escoles Bisbat d’Ègara, El Vapor i França, així com un representant del Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa.

141118_Reunio Cami escolar

Es va debatre sobre els resultats de l’enquesta de mobilitat, la intenció de la qual era principalment despertar l’interès sobre el tema de la mobilitat a les escoles a Terrassa, sabent tanmateix que els resultats no serien representatius. Apareix que hi ha un marge important per a un canvi d’hàbits, ja que 30% dels trajectes en cotxe a l’escola es podrien fer en menys de 15 minuts caminant i 80% de les famílies creuen que un projecte de Camí Escolar amb la implicació de l’Ajuntament de Terrassa permetria que els nens poguessin anar de forma autònoma a l’escola.

Pel que fa els objectius del projecte de Camí Escolar, es va acordar que és igual d’important l’objectiu d’aconseguir un canvi d’hàbits cap a mitjans de transport més sostenibles, segurs i saludables, com aconseguir que els nens i nenes tinguin un major grau d’autonomia en els seus desplaçaments, indispensable per al seu creixement com a persones.

Els propers passos acordats són:

  • Crear un manifest sobre l’adhesió al Camí Escolar de Terrassa per a que s’hi puguin adherir escoles i Ampas.
  • Traslladar a l’Ajuntament de Terrassa la petició de que es tingui en compte el projecte de Camí Escolar en el proper Pla de Mobilitat 2015-2020.
  • Convocar un concurs entre tots els nens i nenes de primària per dissenyar el logo del “Camí Escolar de Terrassa”.
  • Crear un bloc per informar i intercanviar experiències.
  • Crear una llista de correu participativa per a que les persones interessades puguin estar informats entre reunions.
  • Preparar una enquesta de mobilitat en profunditat a les escoles implicades abans de finals de curs.

La propera reunió serà durant el mes de gener a l’escola Bisbat d’Ègara.

Enllaços interessants:

–       Video de Francesco Tonucci: http://eustarsmadrid.blogspot.com.es/2014/04/tonucci-nos-habla-de-autonomia-infantil.html#more

–       Sobre el tema de la “Mobillitat i Infància”: http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/infancia-movilidad.aspx

–       Com un iniciar un projecte de Camí Escolar: http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/Camino_Escolar_Paso_a_Paso_tcm7-275057.pdf i http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/materiales/camino-escolar-infatil.aspx

Què és el Camí Escolar?

El Camí Escolar és l’itinerari segur que poden seguir els nens i nenes en el seu trajecte d’anada i tornada al centre educatiu, possibilitant que l’arribin a recórrer de forma més autònoma.

D’aquesta manera es pretén retornar el dret dels nens a l’autonomia i es fomenta l’educació en valors ciutadans, de responsabilitat, mobilitat sostenible i mediambiental, afavorint que el carrer torni a convertir-se en un entorn segur i acollidor.

Cada camí escolar és diferent ja que les característiques de cada centre escolar són úniques. Aquestes variables han de ser estudiades amb deteniment a l’hora de dissenyar els camins escolars.

L’èxit del camí escolar depèn en gran mesura de la col·laboració entre pares, mares o tutors, personal del centre escolar, associacions de veïns i comerciants, administració local i els principals actors, els nens i les nenes.


 

Haritz Ferrando
Comissió Camí Escolar
camiescolar@ampaelvapor.cat

AMPA de l’escola El Vapor