Visiteu la pestanya Extraescolars per veure preus i dies de les activitats


Ampliació d’informació
Piscina Q sport:

Un cop l’infant estigui familiaritzat amb el medi aquàtic, aprendrà a moure-s’hi amb llibertat i amb la màxima confiança, ja sigui amb material de reforç o sense. Un cop assolit aquest primer objectiu, l’infant aprendrà tècniques de natació.

Es treballa per nivells i NO PER EDATS.  És el Qsport els quedetermina aquest nivell durant les primeres setmanes d’activitat.

“Normes” a tenir en compte durant el curs:

L’entrada es farà per la porta del C/ Mare de Déu dels Àngels. A principi de curs ens assignaran el vestuari que utilitzarem durant tot el curs.

Està prohibit menjar als vestuaris.

No està permés mirar els nens des de la vidriera. A final de curs i l’últim dia abans de Nadal es farà un petit festival.

Cal portar el material necessari per realitzar l’activitat: banyador, casquet de bany, tovallola, xancles (tot marcat). En el cas de no portar casqeut de bany o banyador el nen/nena no podrà fer la classe.

Quan el monitor porta els nens al vestuari, s’entén que el primer familiar que  hi ha, i a mida que van arribant els altres, es van fent càrrec dels nens, de tots. Es demana que els pares no marxin deixant a algun nen sol. Tots els familiars es fan responsables de tots els nens. (El preu de l’activitat no inclou el monitoratge de vestuari).

Preu i horari:

Dijous / divendres i dissabtes

Inici de l’activitat: 16,45h

Fi de l’activitat: 17,25

Preu: 127€

Preu segons germans: 120€

DURANT EL MES DE SETEMBRE ES FARÀ EL PAGAMENT, VIA TRANSFERÈNCIA AL COMPTE DE L’AMPA.

Piscina CNT:

Un cop l’infant estigui familiaritzat amb el medi aquàtic, aprendrà a moure-s’hi amb llibertat i amb la màxima confiança, ja sigui amb material de reforç o sense. Un cop assolit aquest primer objectiu, l’infant aprendrà tècniques de natació.

A partir de 2on s’ofereix l’activitat a migdia.

Inclou:

autocar (12.30h),

realitzar l’activitat (13.00-13.45) i

servei de menjador en el mateix recinte del CNT (14.00h)

retorn a l’escola (14.45h)

NOMES ES REALITZARA SI ARRIBEM AL MINIM D’INSCRITS

Preu i horari:

Dissabtes

Inici de l’activitat: 12,30h

Fi de l’activitat: 13,15h

         infatil: 137,65€

         primària: 130,70€

         Primària(migdia): 460€  es pot pagar fraccionat.

Decomptes:

         segon germà: 5%; a partir del 3r germà: 10%

         per als socis del CNT tb s’aplicarà un 10% de dcte

“Normes” a tenir en compte durant el curs:

Baixes:

         A partir de gener no s’accepta cap baixa (no es retornarà l’import)

         Baixa d’octubre a gener: es penalitzarà amb un 10% si hi ha justificant mèdic.

         Baixa d’octubre a gener: es penalitzarà amb un 20%

– Normes generals:

Està prohibit menjar als vestuaris.

Cal portar el material necessari per realitzar l’activitat: banyador, casquet de bany, tovallola, xancles (tot marcat nom i cognoms del nen i l’escola). En el cas de no portar casqeut de bany o banyador el nen/nena no podrà fer la classe.

El barnús es deixarà als vestuaris.

         Tots els nens passaran per les dutxes acompanyats pels monitors, per esbandir-se l’aigua dela piscina, en cap cas els nens/nenes es dutxaran amb sabó.

          És permès als fmailiars accedir a la zona de dutxes amb calçat de piscina.

DURANT EL MES DE SETEMBRE ES FARÀ EL PAGAMENT, VIA TRANSFERÈNCIA AL COMPTE DE L’AMPA

MULTIESPORT (EINA):

Iniciar-se en la pràctica de diferents esports seguint les directrius establerts pel consell  esportiu. Gaudir de l’esport respec-tant els companys així com el material i les normes. 

Cal portar roba i calçat esportiu (es realitza a l’exterior, roba d’abric als mesos de fred!).

         Infantil: No es contempla el participar en les activitats de dissabte, ja que es considera que és iniciació a l’esport.

Preu: 10,50€

         Primària: Pels nens de primària hi ha la possibilitat dels partits de dissabtes, no hi ha resultat ni classificació.

Preu: 10,50€

Preu: 19,00€. Mesos que es realitza l’activitat de “competició”, dissabtes, amb altres escoles (coordinació jocs escolars esportius).

ACTIVITATS DE TEATRE:

Forma de pagament:

          Activitat NO DOMICILIADA.

          Cada família és responsable de fer el pagament mensualment

       (es recomana fer el pagament programat durant els 8 mesos que dura l’activitat).

ACTIVITATS DE TRÍADA:
        15% de descompte a partir del 2n germà

        15% de descompte per famílies numbroses
        15% de descompte per famílies monoparentals.

ACTIVITATS DE MÓN IDIOMES:

        Cada nen farà UN DIA a la setmana d’activitat, el fet que surtin dos dies és perquè hi ha dos dies a triar, sempre que quedin places…