Subdelegació de Terrassa

Recordatori rebut sobre la propera reunió mensual d’Ampa: dia 1 de Juny a l’OME de Terrassa a les 18:00 hores

Calendari escolar

El calendari escolar, segons la consellera d’educació, començarà entre el 9 i el 15 de Setembre. des de Fapac s’ha demanat que coincideixin el començament de primària i secundària, per tal d’evitar els dies ‘blancs’ que volen introduïr al calendari, doncs és més difícil per les famílies conciliar dies aleatoris que poguer conciliar tot una setmana de Setembre.

El PAME de Terrassa es preparara per poder fer coincidir el calendari de festes a tots els centres, en cas de què es generin aquest dies ‘blancs’.

Movilitzacions

La Fapac creu que es bò que les Ampes facin valer els seus drets i que es movilitzin davant de les retallades, però també vol diferenciar-se de les reclamacions de professorats, on sí que els hi està bé l’eliminació de la sisena hora. S’està estudiant les formes i slogan per fer una crida solidària de pares i mares d’alumnes.

Obres

Tot ‘equip de govern de l’ajuntament en plè, va signar un document reclamant a la generalitat que fixés dates de construcció en uns casos, i data de finalització en d’altres, perquè ja a dia d’avui hi han molts alumnes en barracons, i si no es prenen decisions, caldrà re-ubicar-los a d’altres espais donat que ja ni hi cabran.

  • Nova Electra: no s’acabarà abans d’inici del curs que ve
  • Escola El Vapor: endarreriment de moment fins final d’any
  • Sala i Badrines: en prefabricats i sense data de construcció
  • Les Aimerigues: encara sense projecte ni pressupost
  • Can Motllor: amb licitació però sense contracte signat
  • Obres de re-acondicionament a Germans Amat sense començar per acollir els alumnes que tindrien que anar a Les Aimerigues

Canvi de govern

El Sr. Josep Pàmies, regidor d’Educació, es va acomiadar al passat Consell Escolar Municipal, i no tenim notícies de la seva succesió, que, com d’alttres anys, sembla que podrà ser decidida per coalició amb d’altre forçes polítiques.

Resultat de les eleccions.

Consells escolars de centre

Avui dilluns es faran els Consells Escolars de Centre, on seria important copsar la inquietut del sector docent respecte les retallades, per tal de recollir les seves impressions sobre el curs vinent.

Més informació de la convocatòria al web de la FaPac.
Fapac (Federació d’Associacions de Mares i Pares de Catalunya)