ACTA JUNTA OCTUBRE 2016

Lloc de reunió Biblioteca
Dia 20/10/16
Hora inici/fi 19.00h. – 22.00h.

Assistents:

Hi han assistit els següents membres de la Junta de l’Ampa:

Nom Càrrec
Josep Latorre

Xavier Jané

Vanessa Santos

Pere Corella

Maite Martinez

Valentina Rivera

Eva de las Heras

Imma Cobo

President

Secretari

Vocal Extraescolars

Vocal Menjador

Vocal Festes

Vocalia Festes

Vocal Tresoreria

Vocal Comissió Administració

No han pogut assistir el següents membres de la Junta: Meritxell Ramoneda, Haritz Ferrando i Alejandra Olivera. Ha assistit una representant dels pares i mares dels alumnes de 6é curs.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació Acta 29/09/16
  2. Balanç i informe econòmic del curs 2015-16
  3. Presentació del pressupost per al curs 2016-17
  4. Festa de la Castanyada
  5. Torn obert de paraula

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació Acta 29/09/16:

S’aprova l’acta de la darrera reunió de la Junta del passat dia 29/09/16.

2. Balanç i informe econòmic del curs 2015-16:

La Eva de las Heras presenta un document (que s’adjunta a la present acta) amb el seguiment del pressupost de l’AMPA del curs anterior.

El resultat actual és de 3.316 € positius.

Aquest resultat quedarà finalment en 2.900 € aproximadament, ja que queden pendents d’arribar algunes factures o de fer-se els càrrecs bancaris d’unes altres (es tracta de canguratges o JIES de l’empresa EINA).

3. Presentació del pressupost per al curs 2016-17:

La Eva de las Heras presenta el seguiment del pressupost de l’AMPA de l’actual (s’adjunta a la present acta).

A nivell d’ingressos, esperem arribar als 217 socis que es van assolir en el curs anterior i, per tant, és la xifra que s’ha pressupostat per aquest curs. A dia d’avui, l’AMPA té 210 socis.

A nivell de despeses, la majoria de les partides corresponents a Junta s’han mantingut igual que l’any anterior (Canguratges, Fapac, Beques/Ajudes, Financeres,…), excepte:

La partida de comunicació es disminueix de 200 a 100 € ja que ja no fem servir el telèfon.

La partida de despeses administratives s’incrementa fins a 615 € per:  tramitar el Certificat Digital d’Hisenda que ens permetrà presentar els impostos telemàticament (50 €), adquirir una impressora (200 €) i un projector (350 €) i varis (15 €) .

Queda aprovat per unanimitat l’adquisició d’un projector per l’Ampa: es necessita per les presentacions de a les Assemblees, per l’extraescolar d’escacs, per xerrades que s’organitzin des de l’Ampa Activa,…..

I les despeses corresponents a les diferents Comissions:

Respecte al pressupost de les activitats extraescolars, es manté tot igual però, tal i com s’ha parlat en diverses ocasions, es decideix eliminar les JIES degut a la baixíssima participació dels alumnes del centre i al alt cost que representen.

Es manté la quantitat per l’Hort Urbà i el Camí Escolar.

Respecte a Festes, es disminueix la partida destinada a la Castanyada (fins fa un any, l’Ampa repartia berenar i begudes per a les famílies. Actualment, i per tal d’ajudar als alumnes de 6é, del berenar i de les begudes s’encarreguen ells).

S’acorda incrementar la partida de la festa de Nadal per tal de comprar un nou vestit pel Patge.

Es disminueix la partida de la festa de Sant Jordi (tot i que s’adquirirà nou material pels tallers).

La partida de la festa de final de curs es manté (i pot ser que s’incrementi) per intentar llogar algun tipus d’aïllament acústic per evitar problemes amb els veïns.

4.  Festa de la Castanyada:

La festa es farà el divendres dia 28/10. L’Ampa repartirà castanyes per a tothom i els alumnes de 6é curs vendran el berenar i les begudes. S’ha fet un comunicat per demanar voluntaris per poder organitzar la festa amb garanties.

5.  Torn obert de paraula:

Tema aparcament en doble fila davant de l’escola: han arribat a l’Ampa diverses queixes respecte a l’actuació policial en vers als cotxes que aparquen malament a la hora de deixar o recollir els nens. Cal dir que des de l’Ajuntament s’està treballant en la instauració del Camí Escolar amb l’objectiu final, i desitjable per tothom, de reduïr la contaminació (cal destacar que hi ha proves contrastades que els principals perjudicats per aquesta contaminació són els nostres fills). Mai des de l’Ampa s’ha instat a ningú a multar. És una acció de l’Ajuntament i la Policia Local que, fins ara, havien fet la “vista gorda”. El que s’ha fet des de l’Ampa es buscar alternatives per la gent que no té més remei que venir amb cotxe a l’escola i que s’ha explicat amb detall en anteriors comunicats de l’associació (acord amb pàrking Pesmo, acord amb Esclat, pàrquing bicis a l’Hort,….).

Acords

  • Aprovació de l’acta de la Junta del dia 29/09/16
  • S’acorda l’adquisició d’un projector
  • S’aprova eliminar les JIES

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta amb el vist-i-plau del  president.

El secretari, Vist-i-plau                                                          (segell de l’AMPA) El president,

 Xavier Jané                                                                            Josep Latorre