Des de la FAPAC (Federació d’Associacions de Mares i Mares d’Alumnes de Catalunya) s’ha engegat una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) per demanar a la Generalitat de Catalunya la recuperació de la sisena hora a totes les escoles públiques.

Tota la informació i arguments referent a aquesta iniciativa la podeu trobar al web de la FAPAC (http://www.fapac.cat/6atothom)

Des de l’Ampa de l’Escola El Vapor, el divendres 13 d’abril (durant les entrades i sortides de l’escola) i el dilluns 23 d’abril (coincidint amb la festa de Sant Jordi), posem a l’abast fulls de recollida de signatures per tal que totes aquelles persones que s’hi vulguin adherir ho puguin fer. Pot signar qualsevol ciutadà major de 16 anys empadronat a Catalunya.