Sant Jordi 2014 NewTNEWT, el noticiari de Terrassa i comarca, convoca el primer concurs multilingüe de relats breus i d’il·lustració de Sant Jordi.

Les il·lustracions i relats presentats hauran de respondre la següent pregunta: “Per què celebrem la Diada de Sant Jordi?”.

L’objectiu principal del concurs és donar a conèixer al món, en cadascun dels seus idiomes, el perquè a Catalunya es celebra Sant Jordi.

El segon objectiu del concurs, però no per això menys important, és mostrar a la societat la diversitat d’idiomes que s’aprenen i es parlen a la ciutat de Terrassa i la comarca del Vallès.

PARTICIPANTS

Hi podrà participar qualsevol persona dins les següents categories i grups:

1. A- Il·lustració: nens i nenes fins a 8 anys (inclosos)
2. B- Relats infantils: nens i nenes fins a 12 anys (inclosos)
3. C- Relats juvenils: joves entre 13 i 18 anys (inclosos)
4. D- Relats adults: adults a partir de 19 anys

CONDICIONS

Els treballs han de ser inèdits i no poden haver guanyat cap concurs anteriorment. Podran ser presentats en qualsevol idioma. L’extensió màxima per als relats és de 1.000 paraules. Les il·lustracions podran ser realitzades amb qualsevol tècnica.

Per als relats, el jurat valorarà en primer lloc l’originalitat del relat i la construcció de l’escrit. En segon lloc es valorarà el domini de la llengua en què s’hagi escrit.

Per a les il·lustracions, es valorarà la qualitat de les mateixes així com l’encaix amb el tema del concurs.

TERMINI 
El termini d’admissió conclourà el dia 11 d’abril de 2014, a les 23:59.

ENTREGA DELS RELATS

Hi ha dues modalitats d’entrega.

En primer lloc, les obres es podran enviar com arxiu adjunt per correu electrònic a l’adreça santjordi@newt.cat.

En segon lloc, les obres es podran fer arribar presencialment o per correu postal a la seu del diari, a l’Edifici Gran Casino, Font Vella 78, 2n de Terrassa (08221)

En ambdós casos se seguiran les següents indicacions. S’haurà de fer constar el nom i cognoms de l’autor, l’edat, el telèfon, l’adreça postal i la categoria a la qual s’opta. En tots els casos, es garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal.

PREMIS

La dotació dels premis és la següent

Grups A i B

1rs premis: Una bicicleta
2ns premis: 4 entrades per anar al Teatre + un llibre: Terrassa: ciutat, vida i persones

Grups C i D

1rs premis: Una tauleta digital
2ns premis: 4 entrades per anar al Teatre + un llibre: Terrassa: ciutat, vida i persones

JURAT

El Jurat serà nomenat per NEWT i inclourà persones lingüísticament competents en els idiomes en els quals es presentin els relats.

VEREDICTE

El veredicte del Jurat serà inapel·lable i es reservarà el dret d’interpretar aquestes bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista. De la mateixa manera, podrà declarar desert el concurs si la quantitat o qualitat dels relats presentats es consideren insuficients.

ENTREGA DE PREMIS
Prèvia comunicació als participants, s’entregaran els premis a la seu del diari.

ALTRES DETERMINACIONS

Totes les obres quedaran en poder del NEWT, qui les podrà reproduir total o parcialment en qualsevol format, havent-ne corregit prèviament la gramàtica i ortografia en cas que sigui necessari. En tot cas, les obres guanyadores es publicaran al suplement especial de Sant Jordi de NEWT el dia 21 d’abril de 2014.

NEWT es reserva el dret de donar a conèixer la relació de participants en aquesta convocatòria.

La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases. Terrassa, 4 de març de 2014

Per a més informació:

NEWT, el noticiari de Terrassa i comarca

Edifici Gran Casino, Font Vella, 78 2n, 08221 Terrassa www.newt.cat, newt@newt.cat

 

AMPA