Propera reunió de Junta de l’AMPA

Benvolguts socis i sòcies;

Us fem saber que el proper dilluns dia 18 de febrer a les 20:30h celebrarem la reunió mensual de la Junta de l’AMPA. Aquestes reunions, que se celebren a la biblioteca de l’escola, són obertes a tots els socis i sòcies.

ORDRE DIA 18/02/2013
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
2. Estat de les vocalies
3. Renovació del Consell Escolar i acords presos en la darrera convocatòria
4. Procediment de l’AMPA en cas de convocatòria de vaga sectorial o general
5. Llibres escolars proper curs
6. Suggeriments socis
7. Torn obert de paraula


Moltes gràcies,
La Junta.